Negative churn eli asiakkuuksien kasvattaminen

Negative churn viittaa käsitteenä siihen, että vanhojen asiakkaiden toivotaan lisäävän ostoja ja siten SaaS-yrityksen tuloja enemmän kuin mitä asiakaspoistuman kautta katoaa. Eli jos kauden alussa oli 100 asiakasta jotka maksoivat keskimäärin 150 euroa kuukaudessa, eli MRR näistä oli 15 000 euroa, niin jos kauden lopussa asiakkaita on enää 80, mutta he maksavat keskimäärin 200 euroa kuukaudessa, on MRR vanhoista asiakkaista 16 000 euroa, jolloin negative churn on 6,66%.