Sijoittajille

Suomalaiset SaaS-yritykset kasvavat ja kansainvälistyvät nyt ennätyksellistä vauhtia. SaaS-yritysten osuus kaikista suomalaisista IT-yrityksistä kasvaa myös nopeasti. Tässä tietoa, millainen SaaS-yritys tyypillisesti on sijoituskohteena.

Perusasiat SaaS-liiketoiminnasta

Millainen on SaaS-liiketoimintamalli?

SaaS-liiketoimintamalli perustuu kertalisenssimaksun ja vuosittaisen ylläpitomaksun sijaan jatkuvaan palvelumaksuun ohjelmiston käyttäjämäärien, toiminnallisuuden tai mitatun käytön mukaan. SaaS-yritykseksi sanotaan yritystä, joka toimittaa ohjelmistonsa pilvipalveluna ja laskuttaa siitä jatkuvaa palvelumaksua.

Tunnetuimpia kansainvälisiä SaaS-ohjelmistoja ovat SalesforceGoogle G Suite (Gmail)Slack ja Dropbox. Tunnettuja suomalaisia yrityksiä ovat AdminetHeerosProcountor ja Leadfeeder. SaaS-liiketoimintamalli on laajasti käytössä myös asiakaskohtaisen asennuksen vaativien ohjelmistojen myynnissä, tunnetuimpana Microsoft 365 -tuotteet.

Miksi Saas?

Asiakkaat voivat usein rajoittaa tai laajentaa ohjelmiston käyttöä itsepalveluna, muutokset astuvat voimaan yleensä nopeasti ja automaattisesti
Ilmaiset kokeilujaksot ovat yleisiä ennen palvelun tilausta
Ohjelmiston käyttöönotto tapahtuu usein perehdyttämisjakson avulla ja näin varmistetaan heti aluksi, että asiakas tyytyväinen ja ottaa ohjelmiston heti mahdollisimman laajaan käyttöön
SaaS-yritys vastaa ohjelmiston ylläpidosta ja tietoturvasta
Ohjelmisto on kaikille sama, toiminnallisuus ja sen hinta vaihtelee palvelupakettien mukaan, mikä tekee liiketoiminnasta erittäin hyvin skaalautuvaa

Sijoittajan näkökulmasta

Jatkuva ja ennustettava kassavirta

SaaS-liiketoimintamallissa kassavirta on jatkuvaa ja ennustettavaa. Tämä perustuu siihen, että hyvä SaaS-yhtiö määrittelee tarkkaan kohdeasiakkaansa ja pitää näin asiakaspoistuman pienenä. Mittaamalla ohjelmiston käyttöä ja kehittämällä sitä jatkuvasti kohdeasiakkaiden tarpeisiin saadaan tyytyväiset asiakkaat jatkamaan ja kasvattamaan palvelumaksujaan vuodesta toiseen. SaaS-liiketoimintamallia mitataan asiakkaan elinkaariarvon ja asiakashankintakulun avulla. Keskeisimpiä mittareita ovat asiakashankintakulun suhde. Se vastaa paljonko asiakkaan hankintaan sijoitettu euro tuottaa yritykselle. Kirjanpidollisesti SaaS-yritykset ovat usein tappiollisia, koska asiakashankinnan kustannukset kirjataan tuloslaskelmaan kokonaisuudessaan heti ja jatkuva palvelumaksu tuloutetaan kuukausittain. Kassavirrallisesti tilannetta kuitenkin parantaa se, että palvelumaksut laskutetaan usein jopa vuosi etukäteen.

Kumulatiiviset SaaS lisenssituotot vs. kertalisenssituotot

SaaS-mallissa lisenssimaksut kertyvät tasaisesti yli ajan, ja ylittävät siten kertalisenssimallista saatavat kumulatiiviset tuotot (lisenssimaksu + ylläpitomaksut) usein vasta usean sopimusvuoden jälkeen. Kertalisenssimallilla toimitetut ohjelmistot vaativat usein kalliin elinkaaripäivityksen noin 3-6 vuoden käytön jälkeen, mikä muodostaa epäjatkuvuuskohdan tuottojen kertymiselle.

Kumulatiiviset kassavirrat per lisenssi SaaS malli vs. kertalisenssimalli

SaaS-mallissa kumulatiivinen kassavirta per lisenssi on tyypillisesti negatiivinen ensimmäisen vuoden ajan johtuen etupainotteisista myynti ja markkinointikuluista, ja tasaisesti yli ajan kertyvistä lisenssimaksuista. Pitkällä aikavälillä SaaS-mallin kassavirrat ovat kuitenkin jatkuvasta luonteestaan johtuen tyypillisesti suuremmat kuin kertalisenssimallissa. Esimerkissä oletettu molemmissa malleissa 40 % myyntikulut lisenssimaksuille (SaaS-mallissa 3 vuoden lisenssimaksulle).

Kaavioiden lähde: Inderes

SaaS sijoituskohteena

Sijoituskohteena SaaS-yhtiöt ovat viime vuosina olleet keskimääräistä parempia ja nopeimmin kasvavia yhtiöitä. Yhdysvaltoihin listattuja julkisia SaaS-yhtiöitä seuraava BVP Cloud Index on noussut yli 800 % elokuusta 2013 elokuuhun 2020.

Shift to SaaS and Open Source Software

Megatrendit digitalisaatio ja etätyö tukevat SaaS-yhtiöiden kasvua ja tekevät pilvipalveluiden käytöstä houkuttelevaa ja IT-organisaatioille. SaaS-yhtiöiden ohjelmistot ovat yhä useammin parempi ratkaisu kuin omassa datakeskuksessa ylläpidettävä ohjelmisto. Bessemer Venture Partnersin analyysin mukaan Covid-19 on vain nopeuttanut SaaS-palveluiden käyttöönottoa ja pilviohjelmistojen osuus markkinasta tulee kasvamaan 50%:iin seuraavan 3 vuoden kuluessa.

Haluan mukaan!

Tilaa ajankohtaiset kuulumiset SaaS-kentältä. Liittymällä postituslistalle saat muun muassa tiedon tulevista klubitapaamisista suoraan sähköpostiisi.