Pivot

Kun (SaaS-)startup muuttaa suuntaa, puhutaan pivotista, eli kääntymisestä tukipisteen tai -pisteiden ympärillä kohti uutta. Tällöin on todettu, ettei menestyksen avain löydy nykyisestä suunnasta, vaan sitä on haettava muualta. Kyse voi olla isosta koko yrityksen käännöksestä aivan toiseen suuntaan, vaikkapa kuluttajista yritysasiakkaisiin, tai pienempään tarkentavaan ohjausliikkeeseen.

Tiimin kannalta pointtina kuitenkin on, että joku tai jotkut asiat joihin uskottiin tai joiden uskottiin olevan faktaa, osoittautuivatkin epätosiksi. Asiakkaita ei ehkä saatukaan hankittua nykyisellä menetelmällä kannattavasti, joten myyntimallia on muutettava.  Uusikin suunta perustuu toki osin hypoteeseihin kunnes ne osoittautuvat tosiksi tai epätosiksi. Edessä voi olla vielä lukuisia pivotteja.

Kannattaa huomata, että kasvupolulle kuuluu väistämättä suuriakin suunnanmuutoksia. Jokainen kasvukeino menettää jossain kasvun vaiheessa voimansa. Pivotin lisäksi startupin on kyettävä vaihtamaan (kasvu)vaihteita samalla kun se joutuu rakentamaan vaihteistoa lennossa.