New business CAC Ratio

New business CAC Ratio: New ARR kertoo sen paljonko uusien asiakkuuksien kautta saatavaan ARR:ään on käytettävä rahaa.

New business CAC ratio = Uusasiakashankinnan myynti- ja markkinointikulut / uusi ARR