Net Retension Rate (NRR)

Net Retension Rate (NRR) kuvaa kykyä säilyttää tai jopa kasvattaa toistuvaistuloa. NRR ei huomioi uusia asiakkaita, vaan pelkästään kauden aikana saadut lisämyynnit ja käytön laajennukset vähennettynä asiakaspoistumalla ja käytön pienentymisellä. Käytön laajennus tai pienennys viittaa esimerkiksi muutoksiin käyttäjien määrässä tai versiossa, kun taas lisämyynti viittaa vaikkapa uusiin tuotteisiin tai moduuleihin, joista yleensä luovutaan asiakaspoistuman kautta.

NRR = MRR kauden alussa + lisämyynti (upsell) + laajennukset (enemmän käyttäjiä/käyttöä) – churn – käytön pienentymiset / MRR kauden alussa

SaaS-yritykseltä odotetaan tänä päivänä positiivista NRR:ää eli negatiivista churnia! Lisämyyntiä ja käytön laajennuksia pitäisi siis saada enemmän kuin asiakaspoistuman ja käytön supistumisen kautta menetetään.