Net Burn Rate

Net Burn Rate kuvaa sitä kuinka nopeasti SaaS-yritys syö kassavarat kuten saamansa rahoituksen. Tulorahoitus eli myynti pienentävät burn ratea. Burn Raten yksikkö on aika, ja sitä voidaan laskea kuukausissa tai vuosissa, yleensä kuukausissa.

Net Burn rate = kaikki kulut – kaikki tulot / kassavarat