Monthly Recurring Revenue (MRR)

Monthly Recurring Revenue (MRR) lasketaan kuukausittain toistuvat tulot laskutussyklistä riippumatta. Toistuvaistuloon ei huomioida kertaluontoisia koulutus- tai aloituskuluja, eikä työtunteihin perustuvaa palvelumyyntiä, joiden katsotaan olevan niinikään kertaluontoista eikä skaalautuvaa.

Jos laskutus tehdään, kuten usein tehdään, 12 kuukautta etukäteen, MRR:ään lasketaan tällöin yhden kuukauden osuus. SaaS-yritys joutuu jaksottamaan myynnin, ja tuollainen 12 kuukauden lasku jaetaan siis jo kirjanpidossa 12 kuukaudelle tasaisesti.

MRR:n laskeminen on helppoa jos hinnat on ilmoitettu kuukausihintoina (laskutuskauden pituudesta riippumatta), esim. 10 euroa/käyttäjä/kk tai teratavu/kk. Mutta entäpä jos käytössä on suuresti vaihtelevia transaktiohintoja kuten 10 senttiä/tekstiviesti tai vastaanotettu ostolasku. Tällainen transaktiotulo lasketaan tyypillisesti MRR:ään. Ongelmatonta se ei kuitenkaan ole, ja riippuu liiketoiminnan yksityiskohdista missä määrin tällainen täyttää sitten jatkuvuuden tunnusmerkit.

MRR = kuukauden myynti – kertaluontoinen myynti