Kohortti

Tunnusluvuista puhuttaessa ei voi ohittaa termiä kohortti (Cohort). Kohortti tarkoittaa saman saapumiserän seuraamista ajan funktiona. Esimerkkinä voisi olla tietyn asiakashankintakeinon kautta saadut asiakkaat, ja kuinka kannattaviksi ja pitkäikäisiksi kyseisen kohortin asiakkaat kehittyvät.

Kohortti on käsitteenä Suomessa usein vähän käytetty ja heikosti ymmärretty. Kuitenkin kohorttien välillä on usein suuria eroja asiakashankinnan kustannuksissa sekä kannattavuuksissa. Mikäli asiakkaita ei seurata kohortteina tehdään panostuksia helposti liiketoiminnan kannalta vahingollisesti:

Panostetaan vaikkapa keinoihin/kanaviin/kamppiksiin, joilla asiakashankinta on onnistuneinta, olettaen, että kyseiset asiakkaat ovat kannattavuudeltaan keskimääräisiä. Kohorttiseuranta voisi kuitenkin paljastaa, että kyseiset asiakkaat ovat itse asiassa tappiollisia. Olen nähnyt satojen miljoonien busineksen kannattavuuden tuhoamisen juurikin tällaisen olettamuksen perusteella.

SaaS-yrityksen olisi kyettävä seuraamaan asiakkuuksia yli ajan kohortteina.