CAC Ratio

CAC Ratio kuvaa sitä paljonko yhden dollarin tai euron uuden ARR:n hankkimiseen on käytettävä rahaa. Uutena ARR:nä nähdään sekä uudet asiakkuudet että vanhoilta saatava lisämyynti ja muu käytön laajentuminen.

CAC Ratio = myynnin ja markkinoinnin kulut / uudella ja käytön laajentumisen tuomalla ARR:llä