Customer Acquisition Cost (CAC)

Customer Acquisition Cost (CAC) eli asiakashankintakulu kertoo paljonko uuden asiakkaan hankkiminen keskimäärin maksaa. Se lasketaan huomioimalla kaikki yrityksen asiakashankintaan tehdyt panostukset jaettuna voitettujen asiakkuuksien määrällä.

Asiakashankintakuluun lasketaan myynnin ja markkinoinnin muuttuvat ja kiinteät kulut, mukaan luettuna palkat. Siihen lasketaan osa myös toimitusjohtajan ja teknologiajohtajan palkoista, jos he osallistuvat jotenkin asiakashankintaan.

Asiakashankintakulua ei voi laskea per asiakas, eikä luotettavasti edes per asiakashankintakanava tai segmentti, ellei näitä kiinteitä kuluja pystytä jyvittämään oikein ja lukuja tulkittaessa huomioida sitä, että vaikka jakajana on voitetut kaupat, kuluissa on mukana myös epäonnistumiset ja vielä keskeneräiset oppimiset. Helposti käy niin, että jo toimivaksi osoittuneen kanavan asiakashankintakulu arvioidaan pienemmäksi kuin se olisi, jos kulu olisi laskettu aikojen alussa kun sitä rasitti epäonnistumiset ja oppiminen.

CAC = myynnin ja markkinoinnin kulut ml palkat + CEO:n ja CTO:n palkoista se osuus, paljonko he ajastaan asiakashankintaan käyttävät