Customer Lifetime Value (CLV, CLTV, LTV)

Customer Lifetime Value (CLV, CLTV, LTV) kuvaa asiakkuudesta koko sen elinkaaren aikana saatavaa tuottoa eli katetta. Koska SaaSissa kate on yleensä erittäin korkea, jätetään useimmissa malleissa asiakkuuden tuomat kulut huomiotta. Customer Lifetime Valuesta käytetään yleisesti kolmea lyhennettä.

CLV = ARPA tai ARPU * keskimääräinen asiakkuuden kesto taCLV = ARPA tai ARPU / churn rate

Kannattaa huomata, että yllämainitut laskutavat ovat epätarkkoja. Todellisuudessa CLV:ssä pitäisi huomioida asiakkuuden tuomat muuttuvat kustannukset kuten kohonneet palvelinkustannukset ja asiakaspalvelukustannukset, mutta SaaSissa nuo ovat usein niin pienet, että likimäärään päästään jättämällä nuo huomiotta.

Joidenkin lähteiden mukaan CLV:n laskennassa pitäisi huomioida myös asiakashankintakulut, joskin itse olisin taipuvainen jättämäänne pois sillä CLV:tä verrataan yleensä asiakashankintakuluun (CAC), ja olisi omituista, jos se olisi kummallakin puolella vertailua.

Tulevat tuotot pitäisi myös diskontata nykyhetkeen, sillä eihän vaikkapa viiden vuoden kuluttua saatava tulo ole lainkaan samanarvoista kuin tänään saatava. Jostain syystä SaaSin CLV-kaavoissa ei diskonttausta tehdä. Jos sen haluaa tehdä, on korkona käytettävä yrityksen saaman rahoituksen korkoa. VC-rahoitteiselle yhtiölle se onkin kaksinumeroinen, eli kovin pitkälle meneviä tuloja ei kaavassa enää juuri huomioitaisikaan. Käytännössä diskonttauksen puutetta on korjattu CAC/CLV suhdeluvun tavoitteissa, joissa takaisinmaksuaikaa pidetään verraten lyhyenä.