CAC/CLV

Kasvua varten SaaS-yrityksen on löydettävä keino(t) hankkia asiakkaita edullisesti (asiakashankintakulu, eng. Customer Acquisition Cost, CAC) ja saada niistä runsas tuotto (asiakkaan elinkaariarvo, eng. Customer Lifetime Value, CLV).
Koko kuvaus »